Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 4 Bilagedel

Statens offentliga utredningar 2019:59

sou 2019 59 d6

Läckaget i välfärdssystemen, del 1

Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem

Bilagedel

Rapport 4 • Juni 2019

Läckaget i välfärdssystemen, del 1

Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem

Bilagedel

Rapport 4

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Juni 2019

Rapportserien kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm juni 2019

ISBN
978-91-38-24934-5

Underlagsrapporter

Innehåll

Bilaga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida