Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 5

Statens offentliga utredningar 2019:59

Digitalisering och AI

för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Rapport 5 • September 2019

Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Rapport 5

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

September 2019

Rapportserien kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm september 2019

ISBN
978-91-38-24967-3

Förord

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har i uppdrag att motverka överutnyttjande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida