Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 6

Statens offentliga utredningar 2019:59

Läckaget i välfärdssystemen, del 2

Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Rapport 6 • Oktober 2019

Läckaget i välfärdssystemen, del 2

Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Rapport 6

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Oktober 2019

Rapportserien kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm oktober 2019

ISBN
978-91-38-24971-0

Förord

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida