Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete

Statens offentliga utredningar 2019:10

Stöd för validering

eller kompetensåtgärder

i samband med korttidsarbete

Slutbetänkande av Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Stockholm 2019

SOU 2019:10

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida