Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg

Statens offentliga utredningar 2019:38

sou 2019 38

Stora brottmål

– nya processrättsliga verktyg

Slutbetänkande av

Utredningen om processrätt och stora brottmål

Stockholm 2019

SOU 2019:38

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida