5G och landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:796 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/01876/D

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern


Till riksdagen
Svar på fråga 2018/19:796 5G och landsbygden av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson har frågat mig hur jag tänker säkerställa att 5G inte blir en stad- och landsfråga, utan att hela Sverige får tillgång till 5G-nätet, inte minst landsbygden.

Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen i hela landet är prioriterat av regeringen. I januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Liberalerna och Socialdemokraterna, anges i punkt 22 att målet ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig. Regeringen har därtill i strategin Sverige helt uppkopplat - en bredbandsstrategi formulerat ett mål för 2025 som innebär att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband.

Målen är teknikneutrala och en förutsättning för att nå dem är en fortsatt hög utbyggnadstakt och samverkan mellan olika tekniker, såväl fasta som trådlösa.

Femte generationens mobilnät (5G) är fortfarande delvis under utveckling men förväntningarna är att tekniken kommer att möjliggöra mobilnät med större dataöverföringshastigheter, kortare svarstider och hög kapacitet. Post- och telestyrelsen (PTS) är spektrumförvaltande myndighet i Sverige och förvaltningen genomförs genom arbete med spektrumplanering och tillståndsgivning. Just 3,5 Ghz-bandet som Mikael Larsson tar upp i sitt brev, har identifierats som ett pionjärband för 5G och PTS planerar att senast första kvartalet 2020 tilldela frekvensutrymme i bandet genom auktion.

Mot bakgrund av egenskaperna hos 3,5 GHz-bandet, som bl.a. innebär att frekvenserna i bandet inte lämpar sig för en stor yttäckning, har PTS gjort bedömningen att tilldelningen av frekvensbandet ska ske utan krav på utbyggnad och täckning.

Det finns andra frekvensband som lämpar sig bättre för yttäckning och därmed täckning över större geografiska områden. Med fortsatt teknikutveckling inom 5G är det på sikt möjligt att dessa frekvensband kan användas för att erbjuda 5G-tjänster.

Stockholm den 25 juni 2019

Anders Ygeman

2 (2)

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-18)