Abortanklagad fängelsedömd journalist i Marocko

Svar på skriftlig fråga 2019/20:136 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:136 av Markus Wiechel (SD)
Abortanklagad fängelsedömd journalist i Marocko

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser lyfta fallet Hajar Raissouni med Marockos regering och därmed bidra till såväl ökad pressfrihet som att landet förändrar sin lagstiftning rörande abort och utomäktenskapliga relationer.

Sveriges ambassad i Rabat har nära följt utvecklingen i fallet Raissouni och har tillsammans med ett antal andra EU-ambassader turats om att närvara vid Raissounis rättegångsförhandlingar. Domen har väckt debatt i Marocko både vad gäller villkoren för kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter och förutsättningarna för oberoende journalistik i landet.

Den svenska regeringen följer noga utvecklingen av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Detta inbegriper frågor som rör yttrande-och pressfrihet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, i Marocko liksom i resten av världen. Sverige är en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och prioriterar dessa frågor som en grundläggande del av jämställdhetsarbetet.

Min avsikt är att fortsatt lyfta frågan om respekten för kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter och yttrande-och pressfrihet, i regeringens bilaterala kontakter med företrädare från Marocko samt inom ramen för EU och FN-samarbetet.

Stockholm den 16 oktober 2019

Ann Linde

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)