Aktieägartillskott för att rädda Postnord

Svar på skriftlig fråga 2019/20:866 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/00203/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:866 av Lars Hjälmered (M)
Aktieägartillskott för att rädda Postnord

Lars Hjälmered har frågat mig om jag bedömer att skattebetalarna ännu en gång kommer att behöva skjuta till pengar i form av ett aktieägartillskott till Postnord för att rädda företaget, och hur jag nu agerar i den här frågan.

PostNord befinner sig på en förändringsresa och är långt ifrån mål. Som ägare har vi varit tydliga med att bolaget behöver åtnjuta allmänhetens förtroende och att hela Sverige ska kunna lita på leveransen från PostNord.

Sedan överenskommelsen med danska staten 2017 om finansieringen av PostNord har regeringen vidtagit ett flertal åtgärder för att åstadkomma förbättringar.

Regeringen ska under våren tillsätta en bred utredning inom postområdet. Ingen ser framför sig att brevutdelning kommer att bära sig självt när volymerna faller. Det är samtidigt viktigt att vi har en fungerande postservice i hela landet. Jag välkomnar därför att statsrådet Anders Ygeman aviserat tillsättandet av denna utredning för att säkerställa en god och hållbar posttjänst i hela landet.

Stockholm den 11 februari 2020

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-31)