Antifackligt agerande av Posten

Svar på skriftlig fråga 2012/13:764 besvarad av Statsrådet Peter Norman

Statsrådet Peter Norman

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:764 Antifackligt agerande av Posten

Statsrådet Peter Norman

Josefin Brink har frågat mig om jag avser att agera för att Posten och andra statliga bolag ska respektera fackliga rättigheter och praxis i den svenska kollektivavtalsmodellen.

I frågans bakgrundsbeskrivning pekar frågeställaren på att SEKO nyligen varslat om konfliktåtgärder som berör Posten. I sin fråga menar frågeställaren att Postens ledning har utfärdat ett generellt förbud för SEKO att informera om varslet på Postens arbetsplatser.

Låt mig tydliggöra att det är bolagets ledning och styrelse som har ansvaret för bolagets löpande skötsel. Häri avses bl.a. bolagets efterlevnadav relevant lagstiftning. Jag utgår från att bolaget följer de lagar och den ordning som är aktuell i denna situation. I sammanhang vill även jagframhålla att regeringen ställer uttryckliga krav på att styrelserna och ledningarna i de statliga bolagen ska agera väl inom ramarna för gällande lagstiftning och rättspraxis.

Mot bakgrund av ovan nämnda har jagdärför inte för avsikt att agera i det här enskilda fallet.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-17)