Användningen av internet och mobiltelefoni vid rättspsykiatrisk vård

Svar på skriftlig fråga 2012/13:755 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

Socialminister Göran Hägglund

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:755 Användningen av internet och mobiltelefoni vid rättspsykiatrisk vård

Socialminister Göran Hägglund

Carina Adolfsson Elgestam (s) har frågat mig vad jag som minister avser att vidta för åtgärder för att hindra personer dömda till rättspsykiatrisk vård från att använda mobiltelefon och datorer för att fortsätta begå brott. Jag vill inledningsvis påpeka attdet redan finns möjligheter för chefsöverläkare vid rättspsykiatriska kliniker att inskränka en patientsrätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada.

Flera rättspsykiatriska kliniker har emellertid anfört att bestämmelserna inte är tillräckliga för att upprätthålla ordning och säkerhet på klinikerna eller för att hindra patienterna från att återfalla i brottslighet. Frågan har uppmärksammats av Psykiatrilagsutredningen som lämnade sitt betänkande Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) i april 2012. Betänkandet har remitterats.

Psykiatrilagsutredningens förslag, bl.a. i de delar som rör säkerheten på de rättspsykiatriska klinikerna,bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-09-12 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-12)