Arbetsmiljön inom Samhall

Svar på skriftlig fråga 2021/22:361 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
2021-11-1 2 N2021/02818 Näringsdepartementet Närings m i nistern

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22:361 av Saila Quicklund (M) Arbetsmiljön inom Samhall

Frågan har överlämnats till statsrådet Baylan.

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras.

Stockholm den 12 november 2021

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Expeditionschef

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-10)