Arlandarådet

Svar på skriftlig fråga 2019/20:343 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/

02925/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:343 av Åsa Coenraads (M) Arlandarådet

Åsa Coenraads har frågat mig när jag avser att kalla till nästa möte med Arlandarådet.

Arlandarådet är avslutat sedan den 31 mars 2019. Några ytterligare möten i rådet är därmed inte planerade.

Stockholm den 18 november 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-08)