Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Åtgärder mot kriminella så kallade målvakter

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1639 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 24 september

Svar på fråga

2007/08:1639 Åtgärder mot kriminella så kallade målvakter

Justitieminister Beatrice Ask

Hans Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få ett slut på att målvakter utnyttjas för olika former av skatteundandragande och annan brottslig verksamhet.

Det är angeläget att motverka ekonomisk brottslighet och användningen av målvakter inom olika områden. Problemet med målvakter ser dock inte likadant ut inom alla rättsområden. I många fall rör det sig om brottsliga förfaranden som kan angripas genom tillämpning av de regler som finns redan i dag. Som exempel kan nämnas att det inom fastighetsrätten finns en lag om vissa bulvanförhållanden som syftar till att förhindra användningen av bulvaner för förvärv av fastigheter. Inom bolagsrätten finns bland annat regler i aktiebolagslagen som gör det straffbart såväl att anlita en målvakt som att åta sig den sortens uppdrag.

När det gäller frågan om målvakter för att undgå olika former av fordonsrelaterade skatter eller böter pågår det, som Hans Olsson nämner, ett samarbete mellan Vägverket och Kronofogdemyndigheten för att identifiera problemen och föreslå åtgärder. Det är ännu för tidigt att närmare ange vilka lagändringar eller andra åtgärder som det arbetet kan komma att föranleda, men regeringen följer arbetet noga.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-09-11 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-11)