Avskaffande av förbränningsskatten på avfall

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1645 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 19 september

Svar på fråga

2006/07:1645 Avskaffande av förbränningsskatten på avfall

Finansminister Anders Borg

Lena Hallengren har frågat mig om jag kommer att verka för att förbränningsskatten på avfall avskaffas.

I den ekonomiska vårpropositionen för 2007 anges att regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2008 gällande den så kallade förbränningsskattens hantering(prop. 2006/07:100 s. 46). Detta gäller fortfarande.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-14)