Behovet av häkte i Västerås

Svar på skriftlig fråga 2018/19:381 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2018/19:381 av Roger Haddad (L)
Behovet av ett häkte i Västerås

Roger Haddad har frågat mig vad jag och regeringen avser göra för att säkerställa att det polishus som planeras i Västerås samordnas med ett häkte.

Det är Kriminalvården som bestämmer över lokaliseringsfrågan inom de rättsliga och ekonomiska ramar som riksdag och regering bestämmer.

Som en effekt av regeringens politik för en effektivare brottsbekämpning, bland annat genom höjda straff och annan skärpt lagstiftning, har beläggningen på såväl häkten som anstalter ökat kraftigt på kort tid. Individer som tidigare har gått med vapen på stan sitter nu i häkte.

Fortsatta satsningar på brottsbekämpningen kan förväntas öka platsbehovet i Kriminalvården ytterligare och myndigheten behöver hantera behovet på såväl kort som på längre sikt.

För att möta den ökande klienttillströmningen i häkten och anstalter vidtar Kriminalvården en rad åtgärder. Myndigheten har bedömt att den snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen för att ersätta det stängda häktet i Västerås är ett permanent häkte i anslutning till anstalten Salberga. Kriminalvården bedömer vidare att den lösningen också ger bäst förutsättningar för en bra häktesverksamhet.

Av Kriminalvårdens budgetunderlag för 2020 framgår dock att myndigheten fortsätter utreda förutsättningarna för ett häkte i Västerås. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att föregripa Kriminalvårdens överväganden rörande lokaliseringen av ett sådant.

Stockholm den 21 mars 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-12)