Besiktningskrav på restaurangbåtar och pråmar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:932 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I

2019/02317/TM

Infrastruktur

departementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:932 av Lars Mejern Larsson (S)
Besiktningskrav på restaurangbåtar och pråmar

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att besiktningskrav och regelbundna kontroller ska gälla även restaurangbåtar och restaurangpråmar.

Jag har stor förståelse för det som Lars Mejern Larsson tar upp i sin fråga. Det måste vara säkert för såväl anställda som gäster att vistas på dessa s.k. restaurangbåtar eller restaurangpråmar.

Krav på säkerhet och arbetsmiljö för fartyg som används till sjöfart regleras genom fartygssäkerhetslagen (2003:364) och Transportstyrelsen har bemyndigande att ställa krav på eller utöva tillsyn över dessa fartyg (dvs. inte de fartyg som t.ex. ligger förtöjda vid kaj under lång tid och används som restaurang).

Enligt fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) har Arbetsmiljöverket tillsyn över vissa pråmar. I en överenskommelse från 2015 mellan Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen förtydligas det att restaurangpråmar ingår bland de pråmar för vilka verket har tillsynsansvar.

Stockholm den 13 september 2019

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-29)