Beskattning av enkla sommarhus

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1650 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 24 september

Svar på fråga

2007/08:1650 Beskattning av enkla sommarhus

Finansminister Anders Borg

Inger Davidson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av att Skatteverket i ett ställningstagande kommit fram till att fastighetsskatt och inte fastighetsavgift ska betalas för tomtmark med tillhörande bostadsbyggnad om byggnaden har ett värde som understiger 50 000 kronor och därför inte har åsatts något byggnadsvärde vid fastighetstaxeringen.

Regeringens fastighetsavgiftsreform innebar att fastighetsskatten på bostäder skulle avskaffas. Den kommunala fastighetsavgiften omfattar därför inte obebyggd tomtmark. Det behövs således en minsta gräns för vad som utgör en bostad.

Jag har förståelse för att denna gränsdragning, i likhet med de flesta typer av gränsdragningar, i enskilda fall kan få effekter som uppfattas som märkliga. Att inte ha någon gräns alls skulle innebära att mycket enkla byggnader, till exempel en bod, skulle medföra att en obebyggd tomt omfattas av fastighetsavgift. Frågeställningen kräver därför närmare överväganden.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-15)