Besöksverksamhet i jobb- och utvecklingsgarantin

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1653 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 24 september

Svar på fråga

2007/08:1653 Besöksverksamhet i jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Else-Marie Lindgren har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas inte omöjliggör den typ av besöksverksamhet som Svenska kyrkan bedriver i Borås så länge människorna inte har hittat ett arbete.

Regeringen har nyligen presenterat budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1). Av den framgår att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska sysselsättas på alla typer av arbetsplatser, såsom sociala företag, privata företag, kommuner och statliga myndigheter. En sysselsättningsperiod i tredje fasen ska också pågå en längre tid än vad som vanligen gäller aktiviteter med aktivitetsstöd, dock högst två år. Därefter görs en ny bedömning utifrån arbetsförmåga och erfarenhet. Dessutom kommer den som anordnar sysselsättning till en deltagare i tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin att kunna få ett statligt ekonomiskt stöd.

Som framgår ovan medger tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin längre sysselsättningsperiod för deltagarna.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-15)