Bred hjälp till syriska flyktingar

Svar på skriftlig fråga 2011/12:658 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

Statsrådet Gunilla Carlsson

den 28 juni

Svar på fråga

2011/12:658 Bred hjälp till syriska flyktingar

Statsrådet Gunilla Carlsson

Håkan Bergman har frågat mig vilka ytterligare insatser jag avser att göra för att hjälpa syriska flyktingar.

Den humanitära situationen i Syrien och angränsande länder är kritisk. Regeringen är oroad över utvecklingen i landet och är angelägen om att stödja såväl syriska flyktingar som drabbade och fördrivna inne i landet. Upp till en och en halv miljon varav över 200 000 internflyktingar, beräknas vara i behov av humanitärt stöd inne i Syrien. Hittills har omkring 86 000 syriska flyktingar registrerats i grannländerna Turkiet, Jordanien, Libanon och Irak.

Efter utdragna förhandlingar mellan den syriska regimen och FN:s kontor för humanitär samordning, Ocha, har en överenskommelse nyligen träffats där internationella humanitära organisationer beviljats utökat tillträde i Syrien. Det är dock fortfarande osäkert hur tillräkneligt tillträdet är. Fokus för de humanitära insatserna ligger på omedelbara behov som mat, medicin och sjukvård men omfattar även mer långsiktiga insatser som renovering av skolor.

FN:s flyktingorgan UNHCR lanserade i mars en regional responsplan för syriska flyktingar i grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak. Sverige, genom Sida, svarade tidigt på UNHCR:s regionala responsplan med ett stöd om 30 miljoner kronor. I stödet ingår bland annat insatser till skydd för civilbefolkningen, livsmedel, basförnödenheter, psykosocialt stöd och utbildning för barn.

Sveriges samlade humanitära stöd till Syrien och angränsande länder uppgår hittills i år till drygt 60 miljoner kronor. Detta stöd går till drabbade inne i Syrien samt till syriska flyktingar i grannländer genom bland annat FN-organ, ICRC och enskilda organisationer för insatser inom bland annat hälsa, utbildning, livsmedel och skydd.

Regeringen följer den humanitära utvecklingen mycket noga, och jag som biståndsminister oroar mig särskilt mycket för det svåra säkerhetsläge som gäller för humanitära hjälparbetare och det faktum att frågan om tillträde är så känslig.

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-06-15 Inlämnad: 2012-06-15 Svar anmält: 2012-06-28 Besvarad: 2012-06-28
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-06-15)