Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/02350/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:946 av Jens Holm (V) Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet

Jens Holm har frågat mig om jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen om en breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet och vill producera förnybar el tillsammans för sin egen förbrukning.

Jag instämmer i Jens Holms uppfattning att det är viktigt att skapa verktyg för konsumenterna att vara mer aktiva på elmarknaden för att kunna påverka sina elkostnader och vara en del i energiomställningen.

Vad gäller den interna utredningen vid Regeringskansliet som Jens Holm hänvisar till i sin fråga så bereds denna fortfarande inom Regeringskansliet. Jag kan inte i dag föregå denna beredning.

Stockholm den 11 september 2019

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-03)