Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/02350/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:946 av Jens Holm (V) Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet

Jens Holm har frågat mig om jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen om en breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet och vill producera förnybar el tillsammans för sin egen förbrukning.

Jag instämmer i Jens Holms uppfattning att det är viktigt att skapa verktyg för konsumenterna att vara mer aktiva på elmarknaden för att kunna påverka sina elkostnader och vara en del i energiomställningen.

Vad gäller den interna utredningen vid Regeringskansliet som Jens Holm hänvisar till i sin fråga så bereds denna fortfarande inom Regeringskansliet. Jag kan inte i dag föregå denna beredning.

Stockholm den 11 september 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-03)