Den tillfälliga rabatten för fasta hyreskostnader

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1336 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:1336 av David Josefsson (M) Den tillfälliga rabatten för fasta hyreskostnader

David Josefsson har frågat mig om jag, med anledning av i frågan angivna exempel, är beredd att ompröva vilka SNI-koder som inkluderas i den tillfälliga rabatten för fasta hyreskostnader i utpekade utsatta branscher.

Det är ett mycket allvarligt läge som Sverige befinner sig i på grund av det nya coronaviruset och regeringen har presenterat ett flertal åtgärdspaket för att mildra coronavirusets effekter på jobb och företag.

En tillfällig hyresrabatt för utpekade utsatta branscher kommer att vara mycket värdefullt för företag som drabbats särskilt hårt med anledning av coronaviruset. Förutsättningen för statligt stöd är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om nedsatt hyra. Sällanköpshandel, hotell och restaurang är exempel på branscher som omfattas av den förordning som reglerar stödet för hyresnedsättning. Detta initiativ har utformats i första hand för verksamhet som är konsumentnära. Även annan tjänsteverksamhet som bygger på fysisk närhet mellan producent och konsument omfattas.

Regeringen följer utvecklingen noga och analyserar löpande, tillsammans med ansvariga myndigheter, åtgärdernas effekter och utesluter inte att justeringar i utformningen av insatser eller nya åtgärder kommer att behövas för att mildra effekterna av det nya coronaviruset på jobb och företag i Sverige.

Stockholm den 19 maj 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-11)