Det somaliska rättsväsendet

Svar på skriftlig fråga 2012/13:742 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september

Svar på fråga

2012/13:742 Det somaliska rättsväsendet

Utrikesminister Carl Bildt

Amineh Kakabaveh har med anledning av attacken på vänsterpartiets delegation i Mogadishu frågat vad jag avser göra för att bidra till att stärka det somaliska rättsväsendet och öka dess legitimitet.

Attacken den 22 augusti på Abdirahim Hassan och Ann-Margarethe Livh i Mogadishu var en påminnelse om att Somalia, trots de många framsteg som gjorts under det senaste året, alltjämt är ett land där utbrett våld, kriminalitet och terrorism existerar. De somaliska myndigheterna ansvarar för polisutredningen av attacken på vänster­partiets delegation. Den svenska regeringen följer löpande utredningsarbetet, bland annat via den svenska ambassadören till Somalia.

Det svenska stödet till Somalia innefattar ett omfattade utvecklings­samarbete, humanitärt stöd samt bidrag till EU:s samtliga kris­hanteringsinsatser i regionen. Inom utvecklingssamarbetet stödjer Sverige bland annat uppbyggnaden av det somaliska rättsväsendet, för

att öka dess legitimitet och kapacitet.

Sverige bidrar med 49 miljoner kronor till UNDP:s program Strengthening Governance and Rule of law in Somalia 2012-2014. Stödet syftar till att stärka gott samhällsstyre och rättssektorn i Somalia på nationell, regional och lokal nivå. UNDP:s program fokuserar bland annat på att förbättra tillgången till rättsväsendet och rättslig prövning samt stärka styrningen av polis- och säkerhetssektorn i Somalia. Sverige bidrar därmed till att stärka det somaliska rättsväsendet och öka dess legitimitet.

 

Händelser

Inlämnad: 2013-09-05 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-19 Svar anmält: 2013-09-19
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-05)