Digitalisering även för distansarbetande gränsgångare

Svar på skriftlig fråga 2020/21:569 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:569 Digitalisering även för distansarbetande gränsgångare av Mats Sander (M)

Mats Sander har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att göra det möjligt även för gränsgångare att kunna dra nytta av digitaliseringens moderna och miljövänliga nytta även efter coronapandemin.

Pandemin har ändrat förutsättningarna för oss att kunna resa till vår arbetsplats. Tack vare digitaliseringen och en snabb omställning till digitala arbetssätt har många kunnat fortsätta arbeta från sina hem. Jag kan konstatera att vi har en digital infrastruktur som möjliggör distansarbete, inom landet så väl som över landsgränser.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna till distansarbete över landsgränserna pågår inom Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) arbete kring att möjliggöra användandet av andra EU-länders e-legitimationer i Sverige enligt eIDAS-förordningen. Myndigheteten för digital förvaltning (Digg) verkar för att anmäla svenska e-legitimationer enligt samma förordning. Det kommer att göra det möjligt att använda en svensk e-legitimation i andra medlemsstaters tjänster. Gränsöverskridande användning av e-legitimationer kommer att förenkla för distansarbetande gränsgångare vid användning av digitala tjänster.

Stockholm den 25 november 2020Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-18)