Domen mot Amirsalar Davoudi

Svar på skriftlig fråga 2018/19:723 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:723 av Anders Österberg (S) Domen mot Amirsalar Davoudi

Anders Österberg har frågat mig om hur regeringen agerar med anledning av domen mot människorättsadvokaten Amirsalar Davoudi.

Sveriges position vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är tydlig. Att skydda, främja och stödja ett brett spektrum av människorättsförsvarare är också en tydlig prioritering i svensk utrikespolitik.

Den allmänna situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt djupt oroväckande liksom domen mot Amirsalar Davoudi, inte minst som den är ytterligare en av en mängd domar mot MR-försvarare. Utvecklingen för dessa i Iran fortsätter att försämras, en utveckling Sverige finner oacceptabel.

Från svensk sida fortsätter vi därför att ta upp dessa fall under samtal med seniora iranska företrädare.

Vi fortsätter kräva att Iran respekterar mänskliga rättigheter.

Utöver bilaterala kontakter arbetar Sverige systematiskt och löpande med dessa frågor i FN och genom EU i kontakter med iranska företrädare - så även beträffande enskilda ärenden.

Flertalet av dessa frågor tas upp i UD:s rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran som offentliggjordes i april 2017.

Stockholm den 13 juni 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)