Effektbrist

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1628 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:1628 av Lotta Olsson (M)
Effektbrist

Lotta Olsson har frågat mig om de uppgifter som framkommer i medierna är sanna om att situationen när det gäller elförsörjningen åter kan bli akut och att man kan tvingas koppla bort stora områden i södra Sverige från elnätet, och vad jag och regeringen i så fall avser att vidta för åtgärder för att säkra elförsörjningen i södra Sverige.

Låt mig börja med att konstatera att de uppgifter som framkommit i media beskriver risker för en situation under sommaren i avsaknad av åtgärder. Jag kan emellertid konstatera att Affärsverket svenska kraftnät nu vidtar åtgärder och har bland annat tecknat ett avtal med Ringhals AB om tillgänglighet av kärnkraft under sommaren. När dessa åtgärder vidtas kommer driftsäkerheten under sommaren enligt affärsverket att vara på jämförbara nivåer med tidigare somrar.

Stockholm den 3 juli 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-18)