Ekonomisk brottslighet i samband med tobaksförsäljning

Svar på skriftlig fråga 2011/12:670 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 28 juni

Svar på fråga

2011/12:670 Ekonomisk brottslighet i samband med tobaksförsäljning

Finansminister Anders Borg

Kerstin Engle har frågat mig om det inte är hög tid att ta krafttag för att förebygga allvarlig ekonomisk brottslighet i samband med tobaksförsäljning och vad jag i så fall tänker göra.

I likhet med Kerstin Engle anser jag att det är viktigt att bekämpa allvarlig brottslighet inom tobaksområdet, liksom inom andra områden. I uppdragen till Skatteverket och Tullverket ingår som en viktig fråga att förebygga och bekämpa brottslighet.

Tobaksvaror omfattas av det inom EU harmoniserade förfarandet för flyttningar av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov. Systemen för betalning av skatt är däremot nationella och kan skilja sig åt mellan medlemsstaterna. Den svenska tobaksskatten redovisas och betalas på samma sätt som övriga svenska punktskatter.

Genom det så kallade punktskattedirektivet skapades inom EU ett datoriserat system för kontroll av punktskattepliktiga varor, EMCS. När punktskattedirektivet genomfördes i svensk lagstiftning beslutades att EMCS skulle användas för flyttningar mellan Sverige och andra medlemsstater från och med den 1 april 2010. När det gäller flyttningar som sker endast inom Sverige bedömdes det dock rimligt att avvakta erfarenheterna av EMCS innan ställning togs till om dessa borde omfattas av systemet. Det kan finnas anledning att på nytt överväga om EMCS ska införas för flyttningar inom Sverige.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-20 Anmäld: 2012-06-20 Besvarad: 2012-06-28 Svar anmält: 2012-08-16
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-06-20)