Elbristen i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1919 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/00595 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1919 av Björn Söder (SD)

Elbristen i Sverige

Björn Söder har frågat mig om jag ser en risk att industrier i södra Sverige ska avvecklas och hur jag tänker att utan kärnkraften lösa de behov som finns av el utan att importera eller driva fossil energiproduktion.

Precis som i mitt svar på Björn Söders skriftliga frågor 2020/21:1575 och 2020/21:1729 konstaterar jag att det inte råder någon brist på el i Sverige. Björn Söder ifrågasätter dock att jag i mitt svar på fråga 2020/21:1729 hänvisar till statistik sett över en tioårsperiod och framhåller att de södra delarna av landet saknar el under vintermånaderna. Låt mig förtydliga att Sverige var nettoexportör av el under hela 2020, även under månaderna januari, februari, november och december. Detsamma gäller för motsvarande vintermånader under 2018 och 2019. Jag vill också poängtera att inga elförbrukare har behövt kopplas bort från elnätet till följd av effektbrist i Sverige, varken i norr eller i söder.

Björn Söder tar också upp Karlshamnsverket som utgör Sveriges effektreserv. Jag vill tydliggöra att effektreserven endast har satts i beredskap vid några tillfällen denna vinter, vilket inte är detsamma som att verket har behövt användas i elförsörjningen. Faktum är att det var länge sedan effektreserven verkligen behövde aktiveras. Senast det inträffade var vintern 2012/2013.

Att Sverige kan erbjuda konkurrenskraftiga elpriser är viktigt för alla elförbrukare och helt avgörande för att vara en attraktiv plats för industrier. Därför är det glädjande att Sveriges medelstora och stora företag har bland de lägsta elkostnaderna i hela EU. Vad gäller möjlighet att även i framtiden tillgodose elbehoven i södra Sverige så ser jag flera lösningar på det, framförallt en utbyggnad av förnybar elproduktion och förstärkningar i transmissionsnäten för bättre elöverföring genom landet. Vidare indikerar de långsiktiga scenarierna från Statens energimyndighet att även kärnkraften förväntas utgöra en del av energimixen under överskådlig framtid.

Stockholm den 3 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-19)