Elnätsbolag som riskerar tappa kontakt med sina kunder

Svar på skriftlig fråga 2019/20:924 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/00367/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:924 av Lotta Olsson (M)
Elnätsbolag som riskerar tappa kontakt med sina kunder

Lotta Olsson har frågat mig hur jag avser säkerställa att elnätsföretagen inte tappar kontakten med sina kunder i en tid när privatpersoners implementering av solkraft, energilager och laddinfrastruktur ökar.

Regeringskansliet har remitterat Energimarknadsinspektionens rapport Ny modell för elmarknaden (EI R2017:05). I rapporten föreslås bland annat en reform som innebär att elkunderna i huvudsak ska ha kontakt med elhandlare, till exempel vid flytt. I rapporten föreslås också att kunderna även fortsättningsvis ska ingå ett avtal med elnätsföretaget och att elnätsföretaget ska fortsätta ha direktkontakt med kunderna i frågor som rör bland annat rätt till avbrottsersättning. Enligt Energimarknadsinspektionen är syftet med förslaget bland annat att förbättra konkurrensen på elmarknaden och på så sätt förbättra kundernas situation.

Rapporten bereds inom Regeringskansliet och regeringen återkommer om hur och i vilken utsträckning förslagen ska tas vidare.

Stockholm den 19 februari 2020

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-07)