En fortsatt drift av Ringhals 1

Svar på skriftlig fråga 2019/20:714 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:714 av Arman Teimouri (L) En fortsatt drift av Ringhals 1

Arman Teimouri har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt tillsätta en oberoende snabbutredning av en fortsatt drift av Ringhals 1.

Ringhals huvudägare Vattenfall AB fattade redan i slutet av april 2015 ett inriktningsbeslut om en stängning av reaktorerna Ringhals 1 och 2 i tidsintervallet 2018–2020. Ett formellt beslut om stängning har senare tagits av Ringhals styrelse.

Armans Teimouris fråga hänvisar till ett internt underlag om en enskild anläggning. Jag har i rollen som energiminister inte några synpunkter på Vattenfallkoncernens marknadsmässiga bedömningar.

Stockholm den 9 januari 2020

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-20)