En ny hemlöshetsstrategi

Svar på skriftlig fråga 2018/19:537 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/01840/FST

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:537 av Christina Höj Larsen (V)
Om en ny hemlöshetsstrategi

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att ta fram en ny hemlöshetsstrategi.

Hemlöshet är både en social fråga och en fråga om det faktiska utbudet av bostäder. Det är avgörande att det byggs bostäder med rimliga hyror. Regeringen har också tagit initiativ i denna riktning. Kommunerna har ett ansvar för att det finns bostäder till kommunens invånare. Utifrån socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till särskilt utsatta grupper och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär 2017. Kartläggningen kan utgöra en del i underlag för kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Under 2018 har området hemlöshet också lyfts fram och fått ett tema på Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden.se. Webbplatsen är uppbyggd med ett antal underrubriker och länkar till rapporter och kunskapsstöd som ger konkret stöd i arbetet mot hemlöshet, bl.a. finns kronofogdens metodstöd till bostadsföretag och kommuner som visar hur man kan arbeta förebyggande mot avhysningar. Kunskapsguiden har drygt 19 600 prenumeranter. Regeringen följer noga utvecklingen på området.

Stockholm den 24 april 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)