En tredje elkabel till Gotland

Svar på skriftlig fråga 2019/20:256 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/02773/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:256 av Lars Hjälmered (M)
En tredje elkabel till Gotland

Lars Hjälmered har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att planerna på en tredje kabel till Gotland ska återupptas.

Lars Hjälmered tar upp en väldigt viktig fråga med Cementa som exempel. Det är angeläget att Gotland har en trygg och säker elförsörjning. Jag träffade i somras regionala aktörer för att diskutera just detta och regeringen följer frågan noggrant. Sverige har idag en mycket hög leveranssäkerhet och industrin har bland de lägsta elpriserna i EU. Men för att säkra elförsörjningen inför framtiden behöver vi utveckling inom flera områden. Vi behöver säkerställa att Sverige även i framtiden har tillgång till elektricitet till konkurrenskraftiga priser med hög försörjningstrygghet. Regeringen har därför nyligen uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att analysera och lämna förslag till åtgärder avseende kapacitetsbrist i elnäten.

Vad gäller de elavbrott som drabbat just Cementa så beror de inte på elkapacitetsbrist utan främst på arbetet med att uppdatera kontrollutrustningen för de befintliga kablarna samt väderberoende avbrott.

Affärsverket svenska kraftnät (Svk) beslutade den 24 maj 2017 att avbryta arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland. Som frågeställaren väl känner till kan jag som minister inte ha synpunkter i enskilda ärenden som hanteras av en myndighet. Rent generellt kan jag dock säga att Svk har en mycket viktig roll för att säkerställa en trygg elförsörjning i Sverige. Jag förutsätter att Svk fullt ut beaktar sitt uppdrag i sina beslut.

Lösningar för Gotland tas fram bl.a. inom ramen för regeringens uppdrag till Statens energimyndighet om Gotland som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem. Åtgärderna kommer bidra till ökad försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Stockholm den 30 oktober 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-23)