Ersättning för digitala brevlådor

Svar på skriftlig fråga 2019/20:918 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/00368/DF

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliserings

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:918 av Maria Stockhaus (M)
Ersättning för digitala brevlådor

Maria Stockhaus har frågat mig vad status är för regeringens interna pm om ersättningsmodell för digitala brevlådeoperatörer, och när den beräknas skickas på remiss.

Nuvarande regelverk möjliggör inte ersättning till brevlådeoperatörer inom infrastrukturen för digital post, Mina meddelanden. Förslagen från den statliga utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster från 2017 kräver vidare beredning. Arbete pågår i Regeringskansliet och en promemoria planeras att remitteras under våren.

Stockholm den 19 februari 2020

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-07)