EU:s lagstiftning om genetiskt modiferade livsmedel och foder

Svar på skriftlig fråga 2014/15:751 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-03)