EU:s vapenpass

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1635 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


Ju2018/0

4230

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1635 av Boriana Åberg (M)
EU:s vapenpass

Boriana Åberg har frågat mig om jag står fast vid mitt uttalande om att Sverige behöll kravet på införseltillstånd bl.a. mot bakgrund av att det finns medlemsstater som inte har samma höga skyddsnivå vad gäller exempelvis kontroll och tillståndskrav för vapeninnehav och, i så fall, vilka medlemsstater som enligt mig inte uppnår samma höga skyddsnivå.

Enligt EU:s vapendirektiv ska ett europeiskt skjutvapenpass på begäran utfärdas av en medlemsstats myndigheter till en person som legalt förvärvar och använder skjutvapen. Ett skjutvapenpass medför i sig ingen rätt att föra ett vapen mellan medlemsstater utan fungerar som ett bevis om att den person som anges i passet har rätt att inneha vapnet i sitt hemland.

Vid sidan av bestämmelserna om skjutvapenpass finns en möjlighet för medlemsstaterna att kräva nationellt införseltillstånd. Vid implementeringen av vapendirektivet 1996 valde Sverige att behålla kravet på införseltillstånd bl.a. mot bakgrund av att det finns medlemsstater som inte uppnår samma höga skyddsnivå i sin lagstiftning vad gäller exempelvis kontroll och tillståndskrav för innehav av skjutvapen som Sverige. Den uppfattningen kvarstår.

Stockholm den 13 september 2018

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-29)