Familjeveckan

Svar på skriftlig fråga 2019/20:329 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)Svar på fråga 2019/20:329 av Linda Lindberg (SD)
Familjeveckan

Linda Lindberg har frågat mig om familjeveckan är rätt prioritering att göra denna mandatperiod.

Syftet med familjeveckan är att ge föräldrar till något äldre barn bättre möjligheter att i vissa utpekade situationer vara lediga tillsammans med barnen. Familjeveckan syftar även till att skapa en ökad jämlikhet mellan arbetande föräldrar, för vilka arbetsvillkor och möjlighet för flexibilitet kan variera kraftigt, att förbättra förutsättningarna för föräldrar att förvärvsarbeta och att främja ett minskat deltidsarbete. Att förstärka möjligheterna för kvinnor och män med barn att arbeta och att kombinera familjeliv och arbetsliv är en god prioritering, för barn, för föräldrar och för samhället i stort.

Familjeveckan är en del av den familjepolitiska modellen som bidrar till höga födelsetal och hög sysselsättningsgrad bland föräldrar. Föräldrarna föreslås kunna ta ut dagarna när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Familjeveckan är en jämlikhetsreform. Den är av särskild vikt för föräldrar med yrken där det inte är möjligt att arbeta hemifrån eller påverka arbetstidens förläggning vid lov och studiedagar. Förvärvsarbetande föräldrar till barn mellan 4 och 16 år föreslås i ett första skede få rätt till tre lediga dagar var per år. Fullt utbyggd omfattar familjeveckan fem dagar vardera.

Den närmare utformningen av familjeveckan bereds för närvarande inom Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma i frågan.

Stockholm den 20 november 2019

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-07)