Förenklingar för solcellsinstallatörer

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2313 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/01051 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2313 av Betty Malmberg (M)
Förenklingar för solcellsinstallatörer

Betty Malmberg har frågat näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att förenkla situationen för de solcellsinstallatörer som har fått nya problem sedan förordningsändringen om solcellsstöd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på denna fråga.

Jag har tidigare svarat på flera frågor om övergången från investeringsstöd till skattereduktionen för installation av grön teknik och håller med om att den uppkomna situationen är olycklig. Det system som nu införts med skattereduktion för installation av grön teknik utgår inte från en begränsad budget. Därför väntas inte samma problematik uppstå. För övrigt hänvisar jag nu till mitt svar på fråga 2020/21:1877 om solcellsstöd och ändrade fakturor.

Jag noterar de möjligheter som vissa länsstyrelser och Skatteverkets rättsliga experter uppmärksammat angående att privatpersoner skulle kunna begära ändringar i redan bokförda fakturor för att kunna komma ifråga för ett ROT-avdrag. Jag konstaterar att ett sådant förfarande är en möjlighet och inte en skyldighet för leverantören.

Stockholm den 8 april 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-24)