författningsskydd för invandrare

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2096 besvarad av

den 15 september

Svar på fråga 2005/06:2096 om författningsskydd för invandrare

Justitieminister Thomas Bodström

Helena Höij har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att författningsskyddet ska omfatta alla Sveriges invånare.

Det är självklart att människor som har flytt sitt hemland och som fått en fristad i Sverige ska kunna utöva sina grundläggande fri- och rättigheter på precis samma villkor som alla andra människor som bor och lever här. Främmande makter eller organisationer får aldrig ges utrymme att försöka tysta ned eller trakassera meningsmotståndare som står under vårt lands beskydd.

Det är Säkerhetspolisen (Säpo) som har till uppgift att bekämpa så kallat flyktingspionage i Sverige. Om Säpo konstaterar att en representant från någon utländsk beskickning i Sverige ägnar sig åt det finns möjligheten att få den personen förklarad persona non grata, det vill säga att ambassaden ombeds sända hem diplomaten i fråga. I andra fall kan Säpo naturligtvis i stället verka för att personen i fråga ska lagföras.

Jag följer Säpos arbete noga på detta område och vet att stora resurser avsätts och att konkreta och goda resultat uppnås.

Händelser

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarad: 2006-09-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-09-01)