Förnyande av fiskerätter

Svar på skriftlig fråga 2019/20:117 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/02774/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:117 av Betty Malmberg (M)
Förnyande av fiskerätter

Betty Malmberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt att fiskerätter ska förnyas just nu med tanke på det oklara kunskapsläge som råder om det faktiska fiskebeståndet i Östersjön, och vad jag anser om att göra ett tillfälligt uppehåll med förnyandet.

Enligt lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter får Havs- och vattenmyndigheten för en innehavare av fiskelicens bestämma en överlåtbar andel (fiskerättigheter) av den del av den nationella fiskekvoten som görs tillgänglig för fiske genom individuella kvoter. Andelens storlek ska fastställas med ledning av omfattningen av fiskelicensinnehavarens tidigare fiske under en referensperiod.

Fiskerättigheter och fiskekvoter är alltså olika saker. Fiskerättigheter fastställs som en andel av den totala kvoten, och inte som ett absolut tal. Beslut om de totala årliga fiskekvoterna fattas av EU:s ministerråd.

Som framgår av lagen är det Havs- och vattenmyndigheten som får fatta beslut om att fördela fiskerättigheterna. Jag uttalar mig därför inte om tidpunkten för ett sådant beslut.

Stockholm den 17 oktober 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-08)