Förtroendet för Göteborgs hamn

Svar på skriftlig fråga 2019/20:677 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:677 av Lars Hjälmered (M)
Förtroendet för Göteborgs hamn

Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att återupprätta förtroendet för Göteborgs hamn och Sverige samt att bidra till transoceana fartyg åter kan börja anlöpa Göteborg.

Lars Hjälmered för fram att flera rederier beslutat att sluta köra stora fartyg till Göteborg med anledning av den tidigare arbetsmarknadskonflikten. Enligt de uppgifter jag fått från hamnen tar de fortfarande emot transoceangående fartygstrafik och volymutvecklingen har varit positiv i Göteborgs Hamn sedan konflikten. Detta är glädjande då det stärker svensk industris konkurrenskraft och underlättar godsflödena till och från Sverige. Dessutom utökades fredsplikten på arbetsplatser med kollektivavtal genom ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet. De nya reglerna började gälla den 1 augusti 2019.

Göteborgs hamn är inte bara Sveriges, utan i många avseenden Nordens viktigaste hamn och är själva länken mellan sjöfarts- och landtransporter men också mellan närsjöfart och oceansjöfart. Hamnen är Sveriges enda hamn som tar emot transoceana direktanlöp av containerfartyg och har dessutom kapacitet att ta emot de allra största fartygen.

Stockholm den 9 januari 2020

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-18)