Förvaltningen av försvarsfastigheter

Svar på skriftlig fråga 2012/13:746 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

Statsrådet Stefan Attefall

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:746 Förvaltningen av försvarsfastigheter

Statsrådet Stefan Attefall

Peter Hultqvist har frågat försvarsministern vilka garantier ministern avser att kräva för att förslagen i betänkandet Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61) inte leder till fördyringar i sitt praktiska utfall, i den händelse att regeringen avser att fullfölja utredningens intentioner.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Betänkandet har nyligen överlämnats till regeringen och betänkandet samt hanteringen av detsamma bereds nu inom regeringskansliet.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-09-09 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-09)