Fossilfritt och förnybart

Svar på skriftlig fråga 2019/20:253 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:253 av Lars Hjälmered (M)
Fossilfritt och förnybart

Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att Sverige inte kommer att använda el från fossila källor i framtiden.

Jag delar helt Lars Hjälmereds uppfattning att elektrifiering inom transport- och industrisektorerna kommer vara en nyckel för att fasa ut fossila bränslen och klara våra långsiktiga klimatmål. Bl.a. avser regeringen att ta fram en nationell strategi för elektrifiering där elektrifieringens betydelse för att nå fossiloberoende i transportsystemet kommer att vara en viktig del.

När det gäller import så är Sverige en betydande nettoexportör av fossilfri el idag och kommer så förbli enligt prognoser framöver. Utveckling av flexibla lösningar kan minska importbehovet för ett elsystem med mer förnybar elproduktion. En energiomställning bort från fossila bränslen behöver ske i hela EU. Vi ska dra nytta av EU:s gemensamma elmarknad för en fortsatt konkurrenskraftig, trygg och hållbar elförsörjning i Sverige och för de aktörer som nu ställer om genom elektrifiering.

Stockholm den 5 november 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-23)