Fossilgasterminalen i Göteborg

Svar på skriftlig fråga 2018/19:724 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/01756/E

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:724 av Jens Holm (V) Fossilgasterminalen i Göteborg

Jens Holm har frågat mig när regeringen kommer att hantera Swedegas koncessionsansökan för att ansluta en förgasningsanläggning i Göteborg till stamnätet för gas och hur jag avser att agera i frågan.

Energimarknadsinspektionen kom i juni 2018 in med sitt yttrande över Swedegas AB:s ansökan om koncession till Regeringskansliet. Ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet och det är inte lämpligt att jag förekommer resultatet av den processen. Min bedömning är att beredningen närmar sig sitt slutskede.

Stockholm den 14 juni 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)