Framtiden för Riksutställningar

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1572 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02033/KL

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson (M) Framtiden för Riksutställningar

Cecilia Magnusson har frågat mig när och hur jag avser att återkomma med besked om Riksutställningars framtid.

Besked om Riksutställningars framtid lämnas i budgetpropositionen för år 2017.

Stockholm den 21 september 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-08)