Högspänningsledning i Sörmland

Svar på skriftlig fråga 2019/20:757 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/00116/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:757 av Lotta Finstorp (M)
Högspänningsledning i Södermanland

Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att två planerade elledningar till SSAB:s anläggning i Oxelösund inte ska påverka berörda markägare negativt.

Inledningsvis vill jag framhålla att jag delar frågeställarens positiva syn på att den svenska stålindustrin elektrifieras. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och då krävs att hela samhället ställer om.

Vad gäller vilket utförande nya elledningar ska ha, markkabel eller luftledning, så är det helt och hållet en fråga för tillståndsprövningen. Elnätsföretaget ska visa att det utförande som företaget vill bygga ledningen i är den bästa möjliga tekniken i den aktuella sträckningen och Energimarknadsinspektionen prövar som första instans ansökan. Som statsråd får jag inte försöka påverka eller föregripa den prövningen.

Stockholm den 22 januari 2020

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-15)