Idrottsutbildningarnas framtid

Svar på skriftlig fråga 2019/20:221 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2019/

03498/GV

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:221 av Maria Stockhaus (M)
Idrottsutbildningarnas framtid

Maria Stockhaus har frågat mig när jag avser att tillsätta en utredning om möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombinationen elitidrott och gymnasiestudier samt när ett nytt regelverk kan komma på plats.

Jag har inom Utbildningsdepartementet initierat en översyn av riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning som båda syftar till att elever ska kunna kombinera sina gymnasiestudier med elitidrott. Översynen pågår för närvarande och en departementspromemoria planeras under våren 2020. Därefter vidtar sedvanlig remittering och beredning inom Regeringskansliet innan regeringen kan ta ställning till frågan om ett nytt regelverk.

Stockholm den 30 oktober 2019

Anna Ekström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-21)