Indexuppräkning av bensinskatt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:765 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/

02356

/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:765 av Jan Ericson (M)
Indexuppräkning av bensinskatt

Jan Ericson har frågat mig om jag anser att den årliga indexuppräkningen av bensinskatten innebär en skattehöjning.

Sedan 1994 har drivmedelsskatterna varit indexerade med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex. Den så kallade BNP-indexeringen trädde i kraft den 1 januari 2016 och tillämpades för första gången vid omräkningen av 2017 års skattesatser. Indexeringarna har till syfte att realvärdesäkra skattesatserna och även ta hänsyn till reala inkomstökningar och följer av redan beslutad lag. Det sker på samma sätt och med samma logik som när brytpunkten för statlig inkomstskatt justeras.

Stockholm den 19 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)