Inför ICAO:s toppmöte och flygets skattebefrielse

Svar på skriftlig fråga 2019/20:22 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/

2460

/TM

Infrastruktur

departementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:22 av Jens Holm (V)
Inför ICAO:s toppmöte och flygets skattebefrielse

Jens Holm har frågat finansministern om regeringen på ICAO:s toppmöte kommer att verka för att flygets skattebefrielse avskaffas och om en strategi för detta har tagits fram i linje med finansministerns tidigare utfästelse.

Frågan har överlämnats till mig.

Förra veckan deltog jag på ICAO:s generalförsamling i Montréal. Där var jag tydlig med att det krävs krafttag för att minska flyget klimatpåverkan. Jag var också tydlig med att det måste bli möjligt att beskatta den internationella luftfartens användning av fossilt bränsle. Detta väckte naturligtvis motstånd. Det är ju en tydlig förändring mot hur det internationella regelverket har varit tidigare.

Regeringen tvekar dock inte när det gäller att ta ledartröjan för flygets omställning. Det är uppenbart att vi måste hitta fler instrument och öka takten i omställningen.

Stockholm den 30 september 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-16)