Information till polisen om borttagande av id-kontrollerna

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1352 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


Ju2017/04067

/POL

Ju2017/04070

/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2016/17:1350 Skäl för borttagande av ID- kontroller och svar på fråga 2016/17:1352 Information till polisen om borttagande av ID-kontrollerna av Anders Hansson (M)

Anders Hansson har frågat mig vilken analys och slutsats som låg till grund för beslutet att ta bort ID-kontrollerna med beaktande av de siffror Anders Hansson hänvisar till i sin fråga till mig. Anders Hansson har även frågat mig om jag och regeringen informerade Polismyndigheten om förändringen i deras uppdrag, det vill säga skärpning av gränskontrollerna, innan beslutet meddelades under tisdagen den 2 maj.

Händelseutvecklingen i omvärlden, med ett stort antal människor på flykt undan konflikter och oroshärdar, innebar att många människor under hösten 2015 sökte sig till Sverige. Som en följd av detta beslutade regeringen i november samma år att återinföra gränskontroller vid inre gräns och dessutom i december att införa ID-kontroller vid resa med buss, tåg eller passagerarfartyg från Danmark till Sverige.

Situationen i delar av omvärlden är idag fortsatt orolig och vi behöver ordning och reda vid Sveriges gränser för att upprätthålla säkerheten. Regeringen har därför beslutat att förlänga gränskontrollerna och varit tydlig med att dessa ska skärpas. Polismyndigheten har redan börjat förstärka gränskontrollerna vid vissa strategiska platser. Detta har gett oss förutsättning att avveckla de tillfälliga ID-kontrollerna. Regeringen fortsätter naturligtvis att noga följa hur situationen utvecklas och är fullt beredd att snabbt återinföra ID-kontrollerna om det skulle behövas.

Alltsedan regeringen under hösten-vintern 2015 beslutade att införa ID- och inre gränskontroller, har regeringen och jag löpande informerat oss om läget genom berörda myndighetsföreträdare. Inför regeringens ställningstagande att ID-kontrollerna inte skulle förlängas och vad detta skulle innebära för behovet av gränskontroller kontaktades Polismyndigheten om saken. Jag kan försäkra Anders Hansson om att jag och regeringen fortsatt är mycket angelägna om att upprätthålla den nära dialog vi har med myndigheten för att informera oss om situationen vid Sveriges gränser och att vi har full beredskap för att återinföra ID-kontrollerna om detta skulle behövas.

Stockholm den 17 maj 2017

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-04)