Internationellt samarbete gällande små modulära reaktorer

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2235 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:2235 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Internationellt samarbete gällande små modulära reaktorer

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig varför Sverige inte deltar i internationella forum kring små modulära kärnkraftsreaktorer, och om jag avser ta initiativ för att Sverige i framtiden ska vara en medspelare i det internationella sammanhanget.

Det finns, som Ann-Charlotte Hammar Johnsson konstaterar, ett visst intresse kring små modulära kärnkraftsreaktorer, vare sig det handlar om reaktorer med dagens kärnkraftteknik eller modulära reaktorer av fjärde generationen.

Internationellt samarbete blir allt viktigare för att lösa de globala utmaningar vi står inför. Klimat och energi är bland de allvarligaste utmaningarna att adressera. Sverige deltar också i många internationella samarbeten på dessa områden, såsom till exempel Clean Energy Ministerial, Mission Innovation och International Renewable Energy Agency.

Sverige deltar också genom Statens energimyndighet i forumet Nuclear Development Committée (NDC) vilket är en undergrupp till Nuclear Energy Agency, NEA.

Jag är generellt positiv till att Sverige deltar i, bidrar till och drar nytta av internationellt samarbetet i sådana sammanhang där det kan förbättra möjligheterna att uppnå våra energi- och klimatpolitiska mål.

Då det är oklart precis vilka internationella samarbeten Ann-Charlotte Hammar Johnsson avser kan jag inte säga mer än så.

Stockholm den 24 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-17)