Juntans ofria val i Burma

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1011 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september

Svar på fråga

2009/10:1011 Juntans ofria val i Burma

Utrikesminister Carl Bildt

Ulf Holm har frågat mig om jag å Sveriges regerings vägnar tydligt avser att ta avstånd från det val som Burmas junta ska hålla i november i år.

Sverige och EU har ett mångårigt och intensivt engagemang för att påverka utvecklingen i Burma i positiv riktning, både genom riktade sanktioner mot den styrande militärjuntan och via stöd till den demokratiska oppositionen.

I samband med att EU förlängde de restriktiva åtgärderna mot Burma i april uttryckte EU:s ministerråd sin allvarliga oro över att de burmesiska vallagarna inte möjliggör fria och rättvisa val. Rådet noterade också att den burmesiska militärjuntan inte hade vidtagit nödvändiga steg för att valprocessen skulle kunna betraktas som trovärdig, transparent och inkluderande.

Situationen i Burma har dess värre inte förbättrats sedan det uttalandet gjordes och det föreligger i nuläget inga förutsättningar för ett fritt och rättvist val. Det är därför angeläget att omvärlden ökar trycket mot den burmesiska regimen. Inte minst Burmas grannländer har en viktig roll att spela för att påverka regimen i Burma i en positiv riktning genom att i ökad utsträckning använda sitt politiska och ekonomiska inflytande. I EU:s dialog med andra länder, inklusive Kina, Indien och Asean, tas Burma regelbundet upp för att uppnå ett samstämmigt internationellt agerande. Närmast kommer frågan om utvecklingen i Burma att tas upp på ASEM-toppmötet mellan EU-medlemsstaterna och Asien som äger rum den 4–5 oktober i Bryssel.

Sverige och EU kommer även fortsättningsvis att noggrant följa utvecklingen i Burma inför valet och ställa krav på fria och demokratiska val, frisläppande av samtliga politiska fångar, åtgärder för att motverka straffrihet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Händelser

Inlämnad: 2010-09-03 Besvarad: 2010-09-17 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-09-03)